Välkomna att nominera kandidater till stipendier från Mange Olssons Minnesfond

Mange älskade havskappsegling och efter hans bortgång bildades Mange Olssons Minnesfond med syfte att uppmuntra och stödja personer och organisationer som likt Mange Olsson, optimistiskt arbetar för att uppnå eller främja framgångar på högsta nivå inom seglingssporten. Gärna i Manges anda, dvs. med glädje och entusiasm. Fonden stöds av flera av Manges vänner och av företag som han jobbade med eller kom i kontakt med under sin seglingskarriär.

Mange Olsson Stipendier

Fonden delar årligen ut två eller fler stipendier till unga seglare i Sverige. Syftet är att stötta unga svenska seglare att nå sina personliga mål inom sporten.

Som en del av stipendiet ingår visst mentorstöd från vinnaren av det internationella Mange Olsson Priset. Tidigare års vinnare av det internationella priset är Torben Grael, Ben Ainsle, Stan Honey, Santiago Lange och Grant Dalton.

Stipendiesumma

Varje stipendium består av ett diplom samt ett eller flera stipendier om minst 10 000 sek per stipendium. Stipendiaten kommer även under ett års tid få möjligheter till mentorsstöd från mottagaren av Mange Olsson Priset (mer information om priset längst ner).

Nominering

Alla är välkomna att nominera kandidater till stipendierna. Om du känner någon eller själv är engagerad inom seglingssporten på ett sätt som faller inom ramen för vad Minnesfonden kan tänkas uppmuntra är du välkommen att höra av dig till Minnesfonden via e-post: info@mangeolssonsminnesfond.se.

Nominera en kandidat

Du som nominerar bör känna till den föreslagna personen, projektet eller organisationen väl. Du väljer själv om du vill berätta för den du föreslår som kandidat eller om du vill hålla din nominering hemlig.

Så här gör du för att skicka in din nominering:

 1. Uppge namn, adress, e-post och telefonnummer. Både till den som nominerar och den nominerade.

 2. Beskriv gärna kort om hur du känner till den nominerade. Om ni har några samarbeten.

 3. Presentera kort den nominerade. Det här är den information vår styrelse först kommer att läsa om den nominerade.

 4. Beskriv kortfattat skälen till nomineringen och en motivering till varför Minnesfonden bör uppmärksamma personen, projektet eller organisationen.

Om du nominerar dig själv

 1. Uppge ditt namn, namn på eventuell organisation eller projekt samt kontaktuppgifter.

 2. Berätta kortfattat om dig själv och dina aktiviteter, såsom främsta seglingsmeriter, pågående och framtida satsningar.

 3. Skriv en kort biografi om dig själv

 4. Beskriv kortfattat hur ett stipendium skulle kunna göra skillnad för ert arbete.

Stipendieansökan ska skickas till: info@mangeolssonsminnesfond.se

Urval

Efter inkomna nomineringar går vi vidare med urval. Behöver vi mer information kan vi komma att höra av oss. I juni utser styrelsen för Mange Olssons Minnesfond stipendiater.

Tidplan

Tidplan för nomineringar och utdelning av stipendier:

 • Nomineringstiden löper fram till 21 juni 2019.

 • Styrelsen beslutar om utdelning av stipendier senast vid styrelsemöte i juni.

 • Besked om tilldelat stipendium ges under juni.

Mange Olsson Priset

Mange Olssons Minnesfond delar även årligen ut Mange Olsson-priset till en internationellt väletablerad person, organisation eller projekt som optimistiskt verkar internationellt för att uppnå eller främja framgångar på högsta nivå inom seglingssporten. Mottagare av Mange Olsson-priset utses genom en separat process.

Lycka till och tack för ert samarbete!