Ge en gåva

Stiftelsen Mange Olsson Minnesfond stöds av flera av Manges vänner och av företag som Mange jobbade med under sin seglingskarriär. Stiftelsens ändamål skall vara att främja och uppmuntra svensk seglingsungdom och seglingsverksamhet genom att utge stipendier till personer eller organisationer.

För er som vill vara med och stödja Mange Olssons Minnesfond så välkomnas detta och görs genom insättning på Mange Olssons Minnesfondskonto.
 
Bankgiro: 891-6454
Handelsbanken: Clearing 6144 Kontonr 778 806 928
Bic/Swift: HANDSESS
IBAN: SE71 6000 0000 0007 7880 6928